Actie vanuit jouw kerk

Wil je in jouw kerk een collecte houden om het werk van Stichting Tuzolana te steunen? Of een andere actie? Alle initiatieven zijn welkom! Basile komt graag langs met een presentatie van het werk van Stichting Tuzolana en/ of het zingen van een aantal gospelliederen of het geven van een djembéworkshop. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Basile Maneka (basileafrik@hotmail.com)